Integriteit en sociale veiligheid

prof. mr. Marjan Olfers en dr. mr. Anton van Wijk zijn de oprichters van Verinorm BV, een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van integriteit en sociale veiligheid. Wij ondersteunen organisaties bij het screenen van en doen van onderzoek naar bestuurders en personeel binnen zowel het bedrijfsleven, de non-profitsector als de overheid.

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van background checks, incidentenonderzoek, cultuuronderzoek, opleiding en training.

Door onze onafhankelijke, nuchtere houding te combineren met ruime onderzoekservaring en goed gevoel voor politieke verhoudingen zijn wij in staat om zowel preventieve als reactieve oplossingen aan te reiken, waardoor binnen uw organisatie sprake zal zijn van (herstel van) vertrouwen en een sociaal veilige omgeving.


Actueel

Image

KNGU Onderzoek
28 april 2021: rapport grensoverschrijdend gedrag in de gymsport


rapport grensoverschrijdend gedrag in de gymsport
Verinorm heeft in samenwerking met Bureau Beke en de Vrije Universiteit een onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Dit is gebeurd in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie.

Download hier het rapport

Image

Macht(eloos)
Normalisering van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de (top)sport


6 november 2020

Marjan Olfers en Anton van Wijk zijn in een bijdrage voor het themanummer Criminaliteit & Sport van het Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit ingegaan op het actuele onderwerp ‘grensoverschrijdend gedrag in de sport’. Daarbij besteden ze aandacht aan de daders en slachtoffers maar betrekken nadrukkelijk de (top)sportcultuur als verklarende factor hierin waar machtsmisbruik en de normalisatie van afwijkend gedrag centraal staan.

Lees het artikel

Image

Update onderzoek voor KNGU
Grensoverschrijdend gedrag in de gymsport


3 november 2020

Het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport in opdracht van de KNGU wordt op dit moment uitgevoerd door Verinorm, in samenwerking met de Vrije Universiteit en Bureau Beke. We hebben een online-vragenlijst opengesteld voor oud-sporters (<2014) zodat zij anoniem hun ervaringen met de gymsport kunnen delen. Daarop hebben al ruim 400 oud-sporters gereageerd. Verder zijn er 15.000 vragenlijsten verstuurd naar (ouders van) minderjarige en volwassen sporters (>2014). Het responspercentage ligt momenteel op bijna 20 procent. Dat is voor dergelijk wetenschappelijk onderzoek een hoog percentage. We kunnen daardoor in de rapportage een goed beeld schetsen van de gymsport, zowel in het verleden als heden. Op 5 november a.s. sluiten de vragenlijsten. Naast de vragenlijsten houden we interviews met (oud)sporters, ouders, bestuurders, artsen, wetenschappers enzovoort) om het verhaal achter de cijfers goed te kunnen optekenen. Veel (ouders van) sporters willen hieraan meewerken. Tot slot bestuderen we documenten (beleidsnota’s, oude onderzoeken, wetenschappelijke literatuur) om de context van de gymsport, de misstanden en het beleid goed neer te zetten. In het eerste kwartaal van 2021 verwachten we een (openbaar en geanonimiseerd) rapport te kunnen presenteren. Dat rapport zal via onze website en die van de KNGU gratis te downloaden zijn.

Veelgestelde vragen over het onderzoek

Kamerstukken

Onze privacyverklaring

Ga voor meer informatie naar de

website van het KNGU