18 augustus 2022 Verinorm

Anton van Wijk en Marjan Olfers hebben een bijdrage geschreven voor Tijdschrift voor de Politie over het nut en de noodzaak van het informatieve gesprek bij zedenzaken.

Het tijdschrift voor de politie | Zedenpolitie moet informatief gesprek handhaven