Onderzoek naar de topsportcultuur

22 februari 2022
Posted in Actueel
22 februari 2022 Verinorm

Onderzoek naar de topsportcultuur

Onderzoek naar de topsportcultuur

In opdracht van het ministerie van VWS gaan wij (Verinorm, de VU, Hogeschool Utrecht en het Kenniscentrum Sport & Bewegen) onderzoek doen naar de topsportcultuur in Nederland.

Het onderzoek betreft het grootste onderzoek ooit binnen de topsport uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, vragenlijsten, interviews en een internationale vergelijking waarbij gekeken wordt naar wat in andere landen wordt is gedaan op het gebied van de topsportcultuur. Het gaat daarbij zowel om binnen- als buitensport, team- als individuele sport, winter- en zomersport, de meer traditionele sporten als nieuwe opkomende sporten. Het onderzoek richt zich zowel op de georganiseerde sport (onder de sportkoepel NOC*NSF) als om sporten die op een andere wijze zijn georganiseerd. Wij zullen naar alle betrokken actoren kijken, waaronder sporters, coaches, sportbestuurders, gemeenten, sportbonden of andere koepelorganisaties, e.a.

Het onderzoek moet inzicht geven in de vraag wat een gezond topsportklimaat is en welke kenmerken een goede tosportcultuur bepalen. Er wordt verder een instrumenten- en maatregelenanalyse uitgevoerd. Het onderzoek begint in oktober 2021 en start met drie nader te bepalen sporten die als pilot gaan dienen. In de loop van volgend jaar verbreden we het onderzoek naar de overige sporten.

In opdracht van

Onderzoek door