Het verzorgen van (incompany) trainingen, workshops etc. op het gebied van integriteit en governance, en aansprakelijkheid. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, schenken wij op een interactieve en positieve wijze aandacht aan verschillende onderwerpen die van belang zijn voor uw organisatie. Daarbij gaat het niet om het stampen van regels, maar leggen wij de focus op (inzicht in) gedrag en gedragsverandering. Daarvoor is het belangrijk om ook aandacht te schenken aan hoe, wanneer en door wie wordt ingegrepen.

Bij de training staan aansprekende voorbeelden uit de sport centraal.