Integriteit en sociale veiligheid op de werkvloer

In Nieuws by

De FNV heeft Marjan Olfers en Anton van Wijk gevraagd om een dag te organiseren die in het teken staat van integriteit en sociale veiligheid op de werkvloer. Organisaties schieten vaak in een regel-reflex naar aanleiding van een incident. Toch blijkt uit de vele integriteitsschendingen dat regels niet het heilzaam vermogen hebben, dat we soms aan regels toekennen. Wij organiseren daarom een dag ondersteund door een acteur en een kenner op het gebied van social media en gaan actief, prikkelend en interactief met het onderwerp integriteit en veiligheid op de werkvloer aan de slag. Het gaat om het herkennen en omgaan met grensoverschrijdend gedrag, waaronder pesten, intimidatie, tegenstrijdige belangen en machtsmisbruik op de werkvloer.

 Tijdens deze cursusdag staan de volgende vragen centraal: Wat kunnen we leren over het slachtoffer, de dader en de omstandigheden? Hoe gaan we ermee om? Wat werkt wel, en hoe regelen we dit dan? Meer specifiek: Wat kan het medezeggenschapsorgaan en wat kunt u zelf als lid van een medezeggenschapsorgaan betekenen? Wat als u zelf in een lastige situatie terechtkomt? Aan het einde van de dag zullen de deelnemers grensoverschrijdend gedrag meer eenvoudig herkennen en weten, wanneer, hoe te handelen.