Wie zijn we?

Marjan Olfers

is hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit en heeft zich toegelegd op integriteit en governancevraagstukken. Zij promoveerde in het mededingingsrecht. Zij heeft naast een juridische opleiding, economische opleidingen gevolgd. Marjan was in het verleden accountant en later werkzaam voor zowel de overheid (Ministerie van Economische zaken) als binnen het bedrijfsleven. Zij heeft verschillende toezichthoudende functies.


Anton van Wijk

studeerde psychologie, rechten en cultuurwetenschappen. Aan de VU promoveerde hij op het onderwerp ‘Juvenile sex offenders and non-sex offenders; a comparative study’. Hij is als senioronderzoeker verbonden geweest aan de Politieacademie en heeft als freelance milieu-onderzoeker bij het Pieter Baan Centrum gewerkt. Anton is mededirecteur van Bureau Beke, een onderzoeksbureau op het gebied van criminaliteit en veiligheidsvraagstukken. De afgelopen ruim twintig jaar heeft hij zich toegelegd op het opzetten en uitvoeren van toegepast criminologisch onderzoek. In de Verenigde Staten volgde Anton de cursus Criminal Investigative Analysis gevolgd en de training Violent Crime Behavior van de Academy Group. Verder is hij beëdigd als buitengriffier en gescreend door de AIVD voor vertrouwelijke functies.


Verinorm is erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid
POB-nummer: 1717
Olfers en Van Wijk hebben de opleiding tot particulier onderzoeker gevolgd.