23 maart 2023 Verinorm
Lees hier het volledige artikel

``Een hoofdrol is weggelegd voor Kim Koumans, zij was de eerste professionele danseres die als klokkenluider naar buiten kwam met haar ervaringen van grensoverschrijdend gedrag in de danswereld.``


`` Kims verhaal blijkt er één van velen en bureau Verinorm start in opdracht van het ministerie van VWS en onder leiding van Marjan Olfers een onderzoek naar misstanden in de danssector. De resultaten worden binnenkort gepresenteerd in een grootschalig rapport.``